{ Mente du egentlig }

- Retting av e-postadresserEksempel på praktisk bruk
Send inn e-postadresse og motta kvalifisert forslag på hvordan den egentlig bør skrives.

 • Kan enkelt implementeres alle steder der man samler inn e-postadresser (via api)
 • Bulkevaluering av e-postlister via api
Evaluer en enkel e-postadresse

Request:
Type: GET
Url: https://www.menteduegentlig.tech/suggest?e=john@doe.coms

Eksempel på respons
{
 "email": "john@doe.coms",
 "email_suggest": "john@doe.com",
 "corrected": true
}

Property "corrected" indikerer om { Mente du egentlig } kommer med et forslag eller ikke. Hvis denne er satt til false returneres kun den samme e-postadressen som ble sendt inn.

Evaluer flere e-postadresser

Request:
Type: POST
dataType: application/json
Url: https://www.menteduegentlig.tech/bulksuggest

Attributt Type Beskrivelse
email string Kreves
id int Frivillig
Eksempel på request body
[
 { "id": 1, "email": "john@doe.coms" },
 { "id": 2, "email": "sally@doe.com" }
]
Eksempel på respons
[
 {
  "id": 1
  "email": "john@doe.coms",
  "email_suggest": "john@doe.com",
  "corrected": true
 },
  "id": 2
  "email": "sally@doe.com",
  "email_suggest": "sally@doe.com",
  "corrected": false
 }
]
Takk for din henvendelse! Vi kontakter deg så snart som mulig.
E-postadressen er ikke skrevet riktig

Les meg