Retting av e-postadresser

- Vask e-postlistene dine og evaluer e-postadresser før de legges til.Eksempel på praktisk bruk
Send inn e-postadresse og motta kvalifisert forslag på hvordan den egentlig bør skrives.

 • Kan enkelt implementeres alle steder der man samler inn e-postadresser (via api)
 • Bulkevaluering av e-postlister via api
Evaluer en enkel e-postadresse

Request:
Type: GET
Url: https://e-postvalidering.make.as/suggest?e=john@doe.coms

Eksempel på respons
{
 "email": "john@doe.coms",
 "email_suggest": "john@doe.com",
 "corrected": true
}

Property "corrected" indikerer om vi kommer med et forslag eller ikke. Hvis denne er satt til false returneres kun den samme e-postadressen som ble sendt inn.

Evaluer flere e-postadresser

Request:
Type: POST
dataType: application/json
Url: https://e-postvalidering.make.as/bulksuggest

Attributt Type Beskrivelse
email string Kreves
id int Frivillig
Eksempel på request body
[
 { "id": 1, "email": "john@doe.coms" },
 { "id": 2, "email": "sally@doe.com" }
]
Eksempel på respons
[
 {
  "id": 1
  "email": "john@doe.coms",
  "email_suggest": "john@doe.com",
  "corrected": true
 },
  "id": 2
  "email": "sally@doe.com",
  "email_suggest": "sally@doe.com",
  "corrected": false
 }
]

Les meg

 • Ingen av de e-postadresser som evalueres lagres.
 • Er dette en betalt tjeneste? Nei.
 • Inkluderer fikser for Gmail, Online, Broadpark, Lyse, Live, Frisurf, Msn, Hotmail, Yahoo, Outlook, Icloud, Getmail og mange andre.
 • Domener som ikke lenger eksisterer blir flagget som DOESNT_EXIST som bla Senswave og C2i.
 • Spamadresser blir flagget som ROBOT.
 • En egen del er dedikert til kommunale e-postadresser.
 • I noen tilfeller blir e-postadressen videreført til ny eier som Chello => Getmail, Dean => Altiboxmail
 • Forbedringer, bugs og annet kan sendes til benny@make.as

Lyst på et nytt nyhetsbrev system?

Opprett konto